Ogólne

Budujemy zrównoważoną przyszłość!

Nasza Droga ku Zrównoważonemu Rozwojowi! Tworzymy Strategię ESG

Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc ogłosić, że nasza firma wkracza na nową ścieżkę zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie strategii ESG w całej Grupie ROMGOS.

🔹 E jak Environmental czyli Środowisko: Chcemy aktywnie przyczyniać się do ochrony naszej planety. Planujemy wdrożyć inicjatywy, które zmniejszą nasz ślad węglowy, zoptymalizują zużycie zasobów naturalnych i wprowadzą zrównoważone praktyki w całym naszym łańcuchu dostaw.

🔹S jak Social, czyli Społeczność: Ludzie są sercem naszej działalności. Naszym celem jest wspieranie różnorodności i integracji w miejscu pracy, dbanie o dobre samopoczucie naszych pracowników oraz angażowanie się w działania społeczne, które wspierają lokalne społeczności.

🔹G jak Governance czyli Ład Korporacyjny: Przejrzystość, odpowiedzialność i uczciwość są fundamentem naszej działalności. Dążymy do utrzymania najwyższych standardów etycznych w zarządzaniu naszą firmą, dbając o długoterminowe zaufanie naszych interesariuszy.

Zespół ds. ESG, pod przewodnictwem Pełnomocnika Zarządu Michała Miziewicza oraz Koordynatora Projektu Anety Szczepańskiej, pracuje obecnie nad analizą aktualnego stanu zarządzania w Grupie ROMGOS w odniesieniu do kwestii środowiskowych (E), społecznych (S) oraz ładu korporacyjnego i kultury organizacyjnej (G). Pracujemy projektowo, a w skład zespołu wchodzą nasi Koledzy i Koleżanki z różnych obszarów działalności spółki.

Wierzymy, że tworzenie wartości dla naszych interesariuszy i środowiska jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu spółki. Budowa naszej strategii ESG to nie tylko zobowiązanie, ale również inwestycja w przyszłość.

Dowiedz się więcej o nas i jak pracujemy

Zobacz nasze projekty, przeczytaj o firmie, sprawdź zakres usług