DN 300 CIENIAWA – NOWY SĄCZ Gas pipeline reconstruction