Asystent projektanta

Asystent projektanta

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie koncepcji architektonicznych oraz projektów zagospodarowania terenu,

 • Opracowywanie dokumentacji w standardzie dokumentacji wykonawczej,

 • Koordynacja pracy branżystów i podwykonawców,

 • Weryfikacja zgodności proponowanych rozwiązań ze specyfikacjami, Zamawiającego i obowiązującymi przepisami,

 • Nadzór nad terminowością wydawanych materiałów oraz uzyskiwanych decyzji,

 • Współpraca z zespołem projektowym oraz budową.

Nasze wymagania

 • Absolwent kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, ukończone studia II stopnia,

 • Wymagane min. 3-4 lata doświadczenia w pracy w biurze projektowym,

 • Znajomość problematyki projektowania zabudowy usługowej i hotelowej,

 • Doświadczenie przy sporządzaniu inwentaryzacji i projektów przebudowy,

 • Doświadczenie przy tworzeniu dokumentacji projektów budowlanych i technicznych,

 • Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji wykonawczych,

 • Znajomość procedur administracyjnych i doświadczenie w kontaktach z urzędami,

 • Znajomość przepisów prawa budowlanego oraz towarzyszących rozporządzeń,

 • Skrupulatność i pracowitość,

 • Znajomość oprogramowania CAD, pakiet MS Office, mile widziane sketchUp oraz Autodesk Revit,

 • Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane

 • Znajomość problematyki zabudowy przemysłowej,

 • Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,

 • Pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole,

 • Ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, pakiet Multisport.

   

   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

  Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

  W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

  Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Aplikuj