Projektant stacji elektroenergetycznych WN/SN

Projektant stacji elektroenergetycznych WN/SN

Twój zakres obowiązków

 • sporządzanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami: w zakresie projektu budowlanego, w zakresie projektu wykonawczego, w zakresie dokumentacji powykonawczej, projektowanie stacji elektroenergetycznych WN/SN (GPO, GPZ), tras kablowych średniego i wysokiego napięcia,

 • opracowywanie koncepcji stacji elektroenergetycznych WN/SN,

 • sprawowanie nadzoru autorskiego,

 • czynny udział w projektach realizowanych w firmie,

 • uczestniczenie podczas uzgodnień branżowych,

 • wsparcie w przygotowaniu ofert przetargowych,

 • współpraca z projektantami innych branż: drogowej, konstrukcyjnej, architektonicznej,

 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych optymalizujących realizowane projekty.

Nasze wymagania

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,

 • znajomość prawa energetycznego, budowlanego oraz administracyjnego,

 • znajomość procesu budowlanego od uzyskania niezbędnych projektów, uzgodnień do dokonania odbiorów wybudowanej instalacji,

 • doświadczenie przy projektowaniu stacji elektroenergetycznych WN/SN, tras kablowych,

 • biegła znajomość programów AutoCad, Excel, MS Office,

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem przyłączy elektroenergetycznych nN, SN, WN

 • uprawnienia SEP: eksploatacyjne, dozoru,

 • prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i kwalifikacji,

 • pozytywną kulturę pracy – stawiamy na przyjazną atmosferę i współpracę,

 • ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, pakiet Multisport.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Aplikuj