Kierownik projektu w dziale hydrotechniki i offshore

Kierownik projektu w dziale hydrotechniki i offshore

Twój zakres obowiązków

 • Weryfikacja dokumentacji budowlanej i przetargowej oraz kontrola realizacji zadań hydrotechnicznych,
 • Przygotowanie harmonogramów robót oraz budżetów realizowanych zadań,
 • Wsparcie zespołu oraz współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przyjętych rozwiązań, norm, wytycznych technicznych,
 • Nadzór nad realizacją umów podwykonawczych z zakresu hydrotechniki: bieżąca kontrola, zapewnienie zgodności przedmiotów zamówienia z wymaganiami umów w zakresie merytorycznym i formalnym, zapewnianie terminowości poprzez egzekwowanie dostaw wykonywanych usług,
 • Weryfikacja poprawności wykonania przygotowanych na rzecz spółki analiz w zakresie hydrotechniki,
 • Udział w innych pracach w projekcie Offshore odnoszących się do wymagań regulacyjnych i związanych z realizacją Projektów Hydrotechnicznych i Offshore,
 • Wspieranie merytoryczne zespołu oraz pozostałych działów Spółki w zakresie posiadanych kompetencji,
 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych z wykonawcami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi i wsparcie w nadzorze nad realizacją zleceń,
 • Terminowa realizacja zleconych przez przełożonego zadań, w tym udział w przygotowywaniu Umów, kosztorysów, wycen materiałów, sprawozdań, zestawień i prezentacji,
 • Budowa i rozwój kompetencji własnych oraz współpraca w zespole.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (budowlane),
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownik Projektu/Zastępca Kierownika Projektu, Kierownik budowy,
 • Posiadanie Certyfikatu potwierdzającego umiejętności zarządzania projektami wg PRINCE, IPMA, PMP lub pokrewne,
 • Znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie budownictwa wodnego, w tym ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo budowlane, a także aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • Dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu Ms Office,
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność organizacji własnej pracy,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych.

To oferujemy

 • Pozytywną kulturę pracy – stawiamy na przyjazną atmosferę i współpracę,
 • Pakiet benefitów: ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, pakiet multisport,
 • Udział w unikalnym na skalę Polski projekcie inwestycyjnym o charakterze strategicznym,
 • Pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole,
 • Możliwości rozwoju zawodowego oraz ciekawe wyzwania,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system nagradzania.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.