Kierownik Robót Elektrycznych SN/GPO

Kierownik Robót Elektrycznych SN/GPO

Twój zakres obowiązków

 • Nadzorowanie i harmonogramowanie przy budowach farm fotowoltaicznych,

 • Przygotowanie dokumentacji jakościowej budowy na realizowanych Inwestycjach,

 • Współpraca z Inwestorem, podwykonawcami i dostawcami w zakresie rozliczania ilości i wartości wykonanych robót,

 • Tworzenie technicznej dokumentacji kontraktowej,

 • Zarządzanie gospodarką materiałową na budowie,

 • Prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

Nasze wymagania

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń,

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (elektrotechnika, energetyka lub pokrewne),

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku inżyniera lub kierownika robót elektrycznych,

 • Ogólna znajomość przepisów prawa budowlanego, rozporządzeń oraz norm branżowych,

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Dyspozycyjność – praca na terenie kraju w systemie dekadowym (10 dni pracujące/4 dni wolne),

 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,

 • Pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole,

 • Ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, pakiet Multisport,

 • Zapewniamy zakwaterowanie dla kandydatów spoza rejonu.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Aplikuj