Specjalista ds. kosztorysowania

Specjalista ds. kosztorysowania

Twój zakres obowiązków

 • analizowanie dokumentacji projektowej,

 • przygotowywanie wycen i kosztorysów w budownictwie przemysłowym, gazowniczym i petrochemicznym, inżynierii środowiska,

 • opracowywanie przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej,

 • kierowanie zapytań ofertowych do podwykonawców i dostawców branżowych,

 • przygotowywanie dokumentów do procesu przeglądu projektu / oferty,

 • przygotowanie ofert dla klientów.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunek inżynieria środowiska, mechaniczny lub pokrewny),

 • umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),

 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej i rysunków technicznych,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane

 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych,

 • umiejętność obsługi programów do kosztorysowania wg KNR (Norma PRO itp.)

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w jednej z największych firm budowlanych w sektorze gas&oil,

 • ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, pakiet Multisport,

 • system premiowy.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Aplikuj