Project Manager – Farmy PV

Project Manager – Farmy PV

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie planu realizacji projektu i monitorowanie postępów prac zgodnie z przyjętym harmonogramem,

 • Zarządzanie ryzykiem – w szczególności analiza ryzyka i jakościowe zarządzanie projektem,

 • Opracowanie i nadzór nad budżetem poszczególnych etapów projektu w celu optymalizacji kosztów projektu i zwiększenia zysków,

 • Zarządzanie zespołem, w szczególności delegowanie zadań, weryfikacja efektów pracy członków zespołu projektowego,

 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu, w tym z podwykonawcami,

 • Zarządzanie informacją i komunikacją z członkami zespołu projektowego, innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,

 • Analiza efektywności projektu w trakcie prac i po jego zakończeniu,

 • Optymalizacja czasu, kosztów i zasobów koniecznych do realizacji projektu.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • Znajomość języka angielskiego,

 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne,

 • Zdolności zarządzania i motywowania zespołu projektowego,

 • Umiejętność planowania pracy i pracy pod presją czasu,

 • Analityczne podejście do realizowanych zadań.

 • Dyspozycyjność – praca na terenie kraju w systemie dekadowym (10 dni pracujące/4 dni wolne)

Mile widziane

 • Studia z zakresu zarządzania projektem będą dodatkowym atutem,

 • Referencje z prowadzonych projektów.

To oferujemy

 • Elastyczność formy zatrudnienia – w zależności od preferencji Kandydata (umowa o pracę lub współpraca B2B);

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności;

 • Pracę w dynamicznym i doświadczonym zespole;

 • Ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, pakiet Multisport.

 • Zapewniamy zakwaterowanie dla kandydatów spoza rejonu

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Aplikuj