Projektant farm fotowoltaicznych

Projektant farm fotowoltaicznych

Zakres obowiązków

 • Projektowanie farm fotowoltaicznych – twórczy udział w procesie deweloperskim oraz w budowie instalacji o mocy powyżej 1 MW, w szczególności:
 • Przygotowanie planu zagospodarowania terenu farmy (PZT) oraz koncepcji przyłączenia do sieci OSD (przebieg linii zasilającej, potencjalny Punkt Przyłączenia);
 • Współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie projektowania NN i SN, projektowania systemu zabezpieczeń AC, uzgadniania z OSD stacji transformatorowej oraz przyłączy SN do infrastruktury OSD;
 • Przygotowanie rysunków do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych (koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych);
 • Wsparcie projektowe prowadzonej budowy;
 • Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej.
 • Tworzenie schematów instalacji elektrycznych na potrzeby koncepcji
 • Weryfikacja zgodności projektów z normami, specyfikacjami
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz zgłoszeń do OSD
 • Dokonywanie niezbędnych uzgodnień
 • Współpraca z działem przygotowania inwestycji i działem terenowym
 • Współpraca z zewnętrznymi projektantami
 • Kontrola przebiegu dokumentacji w urzędach

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunkowe;
 • Doświadczenie w projektowaniu farm fotowoltaicznych;
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania AutoCAD, Pakietu MS Office;
 • Wiedza z zakresu instalacji elektrycznych i automatyki;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy oraz nastawienie na realizację wyznaczonych celów;
 • Odpowiedzialność, dokładność, terminowość, komunikatywność, kreatywność.
 • Znajomość zagadnień związanych z przyłączeniem do OSD
 • Mile widziane – uprawnienia (lub w trakcie zdobywania) do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Aplikuj