Samodzielna księgowa/Samodzielny księgowy

Samodzielna księgowa/Samodzielny księgowy

Twój zakres obowiązków

 • Prawidłowe i terminowe księgowanie faktur kosztowych, raportów kasowych, wyciągów bankowych, zaliczek, podróży służbowych i innych dokumentów;

 • Weryfikacja faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;

 • Rozliczanie i uzgadnianie kont księgowych;

 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych, GUS i innych;

 • Przygotowywanie przelewów krajowych i zagranicznych;

 • Uzgadnianie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT;

 • Ewidencjonowanie i rozliczanie środków trwałych;

 • Sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu i innych raportów niewielkich podmiotów;

 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem oraz archiwizacją dokumentacji księgowej.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • Wykształcenie kierunkowe;

 • Znajomość obsługi programu MS Excel;

 • Znajomość obsługi programu Rewizor;

 • Dokładność i terminowość.

To oferujemy

 • Pracę w biurze w Poznaniu lub Jarocinie;

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności;

 • Pozytywną kulturę pracy – stawiamy na przyjazną atmosferę i współpracę;

 • Pakiet benefitów: ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, pakiet multisport;

 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Aplikuj