Specjalista ds. ochrony środowiska – farmy PV

Specjalista ds. ochrony środowiska – farmy PV

Twój zakres obowiązków

 • Weryfikacja opracowań (wniosek, KIP, raport OOŚ), pism urzędowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów farm fotowoltaicznych,
 • Nadzór nad postępowaniami w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym monitorowanie terminów,
 • Nadzorowanie procesu uzyskiwania ostateczności decyzji oraz ich przenoszenia,
 • Bieżący kontakt z organami prowadzącymi postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracowywanie wniosków o decyzje środowiskowe oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia, jak również redagowanie odpowiedzi na wezwania,
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów i prowadzenie zestawień nt. toczących się postępowań,

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne,
 • Dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony środowiska oraz postępowań administracyjnych,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, sumienność,
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość pakietu MS Office,

To oferujemy

 • Pracę w biurze w Koninie lub Poznaniu.

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności;

 • Pozytywną kulturę pracy – stawiamy na przyjazną atmosferę i współpracę;

 • Pakiet benefitów: ubezpieczenie grupowe, pakiet medyczny, pakiet multisport.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Aplikuj