Ogólne

PROJEKT DOTYCZĄCY UTRZYMANIA ZDOLNOŚCI DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Jako ROMGOS GWIAZDOWSCY w ramach Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej realizowanego przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 158 746,80 zł.

Posłużyło ono do zakupu szeregu nowoczesnych urządzeń, które umożliwiły realizację głównego celu projektu – poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w ROMGOS GWIAZDOWSCY Sp. z o.o. na stanowiskach monter oraz magazynier poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych i innych zagrożeń wynikających z wysokiego obciążenia fizycznego.

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się m.in. mierniki gazowe, specjalistyczne rusztowania, obudowy wykopów oraz aparaty tlenowe i wózki podnośnikowe.

Główne informacje dot. projektu:

  • pełna nazwa – Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie ROMGOS GWIAZDOWSCY;
  • wartość dofinansowania: 158 746,80 zł;
  • całkowita wartość projektu: 201 179,55 zł;

Umowa została podpisana w styczniu 2024 roku. To kolejny krok, jaki podjęliśmy, aby zapewnić specjalistom tworzącym ROMGOS jeszcze większe bezpieczeństwo i komfort pracy. Jesteśmy wdzięczni za ich niesłabnące zaangażowanie.

Dowiedz się więcej o nas i jak pracujemy

Zobacz nasze projekty, przeczytaj o firmie, sprawdź zakres usług