Budownictwo przemysłowe

Realizacja: Gazociąg Ostrołęka C

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną realizujemy gazociąg, który połączy energetyczny blok gazowo-parowy w Ostrołęce z dwukierunkowym interkonektorem Polska-Litwa. Budujemy 28 km gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Jak pisze portal nettg.pl: „Realizacja projektu przyczyni się wymiernie do realizacji celów klimatycznych UE i wpisuje się w strategie polskich koncernów energetycznych zakładających budowę stabilnych i niskoemisyjnych jednostek wytwórczych.” 

Priorytetem Romgos jest utrzymanie ciągłości dostaw prądu i przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dowiedz się więcej o nas i jak pracujemy

Zobacz nasze projekty, przeczytaj o firmie, sprawdź zakres usług