Budowa gazociągu DN 1000 relacji Pałecznica – Braciejówka